skip to main content

Sídelní charakteristika ve starší době železné ve východních Čechách

Míček, Michal Jílek, Jan

Univerzita Pardubice 2014

Texto completo disponível

Citações Citado por
  • Título:
    Sídelní charakteristika ve starší době železné ve východních Čechách
  • Autor: Míček, Michal
  • Jílek, Jan
  • Assuntos: Archeologie ; Východní Čechy ; Halštat ; Osídlení ; Archeology ; Eastern Bohemia ; Hallstatt ; Settlement
  • Descrição: Bakalářská práce Sídelní charakteristika ve starší době železné ve východních Čechách má za cíl vytvořit soupis sídelních a pohřebních struktur starší doby železné ve východočeském kraji. Vedlejší částí nastíní historii bádání o době halštatské ve východních Čechách. Hlavní částí pak bude katalog lokalit, archeologicky datovaných do starší doby železné. Katalog se stane také podkladem pro mapové zpracování. Získané informace upřesní charakter osídlení v kraji.
  • Editor: Univerzita Pardubice
  • Data de publicação: 2014
  • Idioma: Tcheco

Buscando em bases de dados remotas. Favor aguardar.