skip to main content

The memory of Utøya through pop-culture.: A discourse analysis of gender and ideology in two contemporary feature films portraying the act of terror on Utøya.
Minnet av Utøya i populärkulturen.: En analys av genus och ideologi i två samtida spelfilmer om Utøya-attentatet.

Borglin, John Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

2019

Texto completo disponível

Citações Citado por

Buscando em bases de dados remotas. Favor aguardar.