skip to main content

Death as Circuses: Faux executions administered by Göta Court of Appeal between 1648 and 1653 through the history of mentalities, and a comparison with concurrent conditions in England and the German states.
Död som skådespel: En mentalitetshistorisk analys av skenavrättningar som utdömts av Göta hovrätt mellan 1648 och 1653, samt jämförelse med förhållanden i England och Tyskland 

Sannestam, Anton Linnéuniversitetet, Fakulteten för konst och humaniora (FKH), Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

2019

Texto completo disponível

Citações Citado por

Buscando em bases de dados remotas. Favor aguardar.